The question

We get exceptional production quality and make great use of the ultra modern measurement systems we have

Wij zoeken een betrouwbare sourcing partner. Welke zekerheden kunt u ons bieden?

Bij Tieltjes begrijpen we als geen ander welke eisen tegenwoordig worden gesteld aan een product. Als OEM moet u voldoen aan eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en zorgen voor een goede informatievoorziening rondom het gebruik van uw product. Producten moeten op het juiste moment en in de juiste aantallen beschikbaar zijn zonder dat dit leidt tot te hoge voorraden. Ook tijdens de onderhoudsfase worden eisen gesteld aan de beschikbaarheid van reservedelen. Daarnaast stellen klanten en de regelgever eisen aan de conformiteit van uw product en moet u die door middel van uitgebreide en nauwkeurige documentatie kunnen aantonen.

In elke fase van de product life cycle stelt Tieltjes zich op als een partner waar u op kunt bouwen en vertrouwen. Wij denken met u mee in de ontwerpfase van uw product en helpen u desgewenst bij de materiaalkeuze, het ontwerp van onderdelen en kunnen we samen met u de optimale seriegrootte bepalen. Indien nodig maken we een prototype zodat er nog aanpassingen kunnen worden gedaan voor het opschalen. Tijdens de productiefase zorgen wij ervoor dat u de juiste onderdelen beschikbaar heeft die van een constant hoge kwalitieit zijn. Indien onze optimale seriegrootte niet goed aansluit op uw productieproces dan kunnen wij ook voorraad voor u houden, zodat u ten alle tijden kunt beschikken over de juiste onderdelen op de juiste plaats en op het juiste moment.

Ons productieproces vindt plaats op basis van een gestructureerde werkwijze die borg staat voor continuïteit en voorspelbaarheid. Belangrijke parameters rondom de productie van uw precisie
onderdelen worden gemonitord en vastgelegd in ons documentatiesysteem. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan gegevens rondom de herkomst van de materialen, de condities in de productieruimte, de medewerkers die aan uw leverantie hebben gewerkt en alle resultaten van de metingen die tijdens de productie zijn gedaan.

Wij beschikken niet alleen over een uitstekend geoutileerde meetkamer, maar alle werkprocessen zijn zo
georganiseerd dat u er zeker van kunt zijn dat de metingen nauwkeurig hebben plaatsgevonden met
meetgereedschap dat conform de eisen zijn gekalibreerd. Dankzij onze werkwijze kunnen wij ook nog
lang nadat u de productie van uw product heeft beëindigd nog zorgen voor de levering van klein series. Onze kwaliteitscertificaten vormen niet alleen het bewijs voor conformiteit maar ook voor
ons commitment. Wij nodigen u graag uit op ons bedrijf zodat u het met eigen ogen kunt zien.

Onze visie is dat lange termijnrelaties leiden tot wederzijds voordeel

Om onze klanten voor de lange termijn aan ons te binden is ons productieproces gericht op de hoogste kwaliteit van producten én dienstverlening gedurende de gehele product life cycle, van ontwerp tot en met nazorg

  • Kennis van materialen en technieken
  • Meedenken, branchekennis
  • Meten, registeren en documenteren
  • Just in time levering
  • Degelijke partner, al meer dan 50 jaar