Automotive

High-tech verspaningstechnologie, innovatie en ontwikkeling voor de automotive sector

Wij voldoen aan de strengste eisen die moderne autofabrikanten stellen

Tieltjes is een high-tech leverancier van onderdelen voor de auto-industrie. De sector staat in het teken van duurzaamheid, schaalvergroting en kostenbesparingen. Dit uit zich in het streven naar emissiereductie, brandstofbesparing, slimmer produceren en recyclebare materialen. Als toeleverancier draagt Tieltjes hieraan bij door innovaties zoals

de bewerking van nieuwe, lichtere materialen en het zeer nauwkeurig vervaardigen van onderdelen met kritische toleranties. Maar ook door, samen met onze klanten, onderdelen slim te ontwerpen met het oog op recyclage. Elk onderdeel kan daarbij in het productieproces worden voorzien van een markering waardoor dit gemakkelijker kan worden gerecycled.

Tieltjes is een high-tech leverancier van onderdelen voor de auto-industrie. De sector staat in het teken van duurzaamheid, schaalvergroting en kostenbesparingen. Dit uit zich in het streven naar emissiereductie, brandstofbesparing, slimmer produceren en recyclebare materialen. Als toeleverancier draagt Tieltjes hieraan bij door innovaties zoals de bewerking van nieuwe, lichtere materialen en het zeer nauwkeurig vervaardigen van onderdelen met kritische toleranties. Maar ook door, samen met onze klanten, onderdelen slim te ontwerpen met het oog op recyclage. Elk onderdeel kan daarbij in het productieproces worden voorzien van een markering waardoor dit gemakkelijker kan worden gerecycled.

Partnerschap vormgeven door product-innovatie en procesoptimalisatie

Tieltjes is al 50 jaar ambassadeur van de Nederlandse metaalindustrie. Die staat hoog aangeschreven door de constante kwaliteit en het innovatieve karakter. Jaarlijks is de sector goed voor een omzet van 2,3 miljard euro aan onderdelen voor auto’s en vrachtwagens. Tieltjes onderscheidt zich door:

  • Hoogwaardig machinepark
  • Ervaren specialisten met kennis van de automotive sector
  • Innovatief en proactief handelen
  • Kennis van circulair ontwerpen
  • ISO certificering