Voedingsmiddelen industrie

Hygiëne staat voorop

Materiaalkeuze en ontwerp van onderdelen bepalend voor levensduur

Aan machines die worden ingezet voor de productie van voeding worden hoge eisen gesteld. Ze moeten voldoen aan FDA en 1935/ 2004 normen, maar ook aan de machinerichtlijn die specifiek ingaat op machines ten behoeve van de voedings- en drankenindustrie. Veel van de eisen hangen samen met de mate waarin de onderdelen of componenten van de machine te reinigen zijn. Gevaar van contaminatie, infectie en ziektekiemen dienen voorkomen te worden. In het ontwerpproces moet rekening gehouden worden met uitharding, veroudering of corrosie van materialen die worden blootgesteld aan wisselende temperaturen, vochtige omgevingen

en corrosieve bedrijfsomstandigheden. De machine dient zo ontworpen te worden dat deze eenvoudig schoon gehouden kan worden gedurende de gehele levensduur van de machine. De uitdaging voor onze klanten is om de producenten van voedingsmiddelen te voorzien van machines die beter en efficiënter zijn. Omdat de voorkeuren van consumenten snel veranderen moeten machines flexibel inzetbaar, makkelijk te reinigen en snel om te stellen zijn voor de vervaardiging van andere producten. Tieltjes heeft veel ervaring in seriematig produceren van onderdelen voor machines voor de voedselindustrie.

Aan machines die worden ingezet voor de productie van voeding worden hoge eisen gesteld. Ze moeten voldoen aan FDA en 1935/ 2004 normen, maar ook aan de machinerichtlijn die specifiek ingaat op machines ten behoeve van de voedings- en drankenindustrie. Veel van de eisen hangen samen met de mate waarin de onderdelen of componenten van de machine te reinigen zijn. Gevaar van contaminatie, infectie en ziektekiemen dienen voorkomen te worden. In het ontwerpproces moet rekening gehouden worden met uitharding, veroudering of corrosie van materialen die worden blootgesteld aan wisselende temperaturen, vochtige omgevingen en corrosieve bedrijfsomstandigheden. De machine dient zo ontworpen te worden dat deze eenvoudig schoon gehouden kan worden gedurende de gehele levensduur van de machine. De uitdaging voor onze klanten is om de producenten van voedingsmiddelen te voorzien van machines die beter en efficiënter zijn. Omdat de voorkeuren van consumenten snel veranderen moeten machines flexibel inzetbaar, makkelijk te reinigen en snel om te stellen zijn voor de vervaardiging van andere producten. Tieltjes heeft veel ervaring in seriematig produceren van onderdelen voor machines voor de voedselindustrie.

Machineonderdelen gemaakt voor veiligheid en bedrijfszekerheid 

Al vanaf het eerste idee voor een nieuwe machine denken de engineers van Tieltjes met u mee over de toe te passen onderdelen. Daarbij  bespreken we met u onderwerpen als materiaalkeuze, het geometrische ontwerp, productiemethoden en eventuele nabewerkingen. Met onze ervaring bij het ontwikkelen van onderdelen voor de voedingsmiddelenindustrie houden we altijd rekening met de volgende aspecten:

  • Voldoen aan de geldende richtlijnen
  • Een zo glad mogelijk ontwerp
  • Contact met hulpproducten voorkomen
  • Materiaalkeuze rekening houdend met chemische- en externe invloeden