Product life cycle management

Klik op een fase

Introductie

In de introductiefase van uw product staan wij u met onze kennis en ervaring graag terzijde. Wij kunnen u adviseren over materiaalgebruik, bewerkingsmethoden en het ontwerp van het onderdeel. Samen met u zoeken we naar de oplossing die voldoet aan uw vereisten en bijdraagt aan de kwaliteit van uw product.

Groei

Als de verkoop van uw product groeit, helpen wij u bij het opschalen van de productie. We onderzoeken samen met u de mogelijkheden om productverbeteringen door te voeren en de productieaantallen op te voeren zodat u steeds ‘just in time’ de benodigde onderdelen ontvangt.

Verzadiging

In het stadium van verzadiging verschuift de focus naar verdere optimalisaties, zowel ten aanzien van het product als ten aanzien van de logistiek. In nauwe samenwerking met u werken wij aan product- en procesoptimalisatie.

Terugval

In de laatste fase van de product life cycle spelen wij flexibel in op uw vraag en ondersteunen wij u ten aanzien van service en nazorg. Tot 10 jaar na de productiedatum bewaren wij alle relevante productiegegevens voor u, zodat de conformiteit van leverancies kunnen worden aangetoond.