The question

We get exceptional production quality and make great use of the ultra modern measurement systems we have

Kunt u ons ondersteunen bij de juiste materiaalkeuze?

Wat maakt nu een product succesvol? Dat zijn veelal meerdere aspecten. Een van de kritische succesfactoren is kwaliteit; voldoet het product aan de behoeften/verwachtingen. In de ideale situatie zijn de gewenste kwaliteit en gerealiseerde kwaliteit hetzelfde. Maar in de praktijk is dat vaak niet zo en ontstaat er de kwaliteitsslip. Afhankelijk van de behoefte waar niet aan is voldaan kan de kwaliteitsslip betrekking hebben op meerdere productaspecten. Zo kan het gebruik, of de levensduur, of het uiterlijk niet optimaal zijn. In een aantal gevallen kan dit herleid worden naar de materiaalkeuze. Zo kunnen de gebruiksomstandigheden een effect hebben op de levensduur van het materiaal of kunnen er wensen zijn ten aanzien van vorm of kleur die van invloed zijn op de materiaalkeuze. 

Vaak is het een uitdaging om materiaal te kiezen dat een optimale mix is van de gebruikerseisen, de inkoop- en bewerkingskosten van het materiaal en tegenwoordig ook de eisen die in de afdankfase worden gesteld ten aanzien van recycling of hergebruik. De gestelde vereisten vormen een belangrijk vertrekpunt voor ons werk. Op basis daarvan kunnen we u adviseren ten aanzien van het materiaal dat het beste voldoet aan de eisen. Hoewel het maken van een prototype een kostbaar proces is, kan het in een aantal gevallen helpen om eventuele onvolkomenheden in de materiaalkeuze te ontdekken nog voordat de productie wordt opgeschaald.