Het aftappen van spiralen voor de verwarmingsindustrie zorgt ervoor dat het bedrijf een aanzienlijke groei doormaakt. Een verhuizing naar industrieterrein De IJsselweide blijkt hard nodig.