English
Deutsch
   

Productie

Het machinepark van Tieltjes Precision Parts B.V. is evenals haar operators jong en veelzijdig. Jaarlijks wordt geïnvesteerd in moderne machines en technieken.
Het streven hierbij is de bestaande productiemethoden te verbeteren of te vereenvoudigen.
Prima product/prijs prestatie door ”state of art” techniek is een logisch gevolg.
Het veelvuldig investeren in moderne productiemethodieken heeft in 2001 geleid tot het toekennen van een ”Innovatie Award” aan ons bedrijf.
Deze Award is ons toegekend dankzij onze vooruitstrevende productautomatisering.
Contacten met de Bedrijfstakschool Anton Tijdink en Het Graafschap College dragen er toe bij dat diverse stagiaires hun technische M.B.O. opleidingen binnen ons bedrijf succesvol af kunnen gaan ronden.